Garanti a podporovatelé soutěže - ročník 2023/24

Záštitu nad soutěží převzali

 • (seřazeno abecedně)
 • » Prof. Milan ADÁMEK, rektor, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • » Ondřej ANDRYS, státní tajemník,, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • » Prof. Vladimír AUBRECHT, děkan, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně
 • » Prof. Martin BAREŠ, rektor, Masarykova univerzita, Brno
 • » Generál poručík Jan BEROUN, ředitel, Vojenské zpravodajství
 • » Plukovník David DLOUHÝ, rektor, Policejní akademie ČR v Praze
 • » Jan ĎOUBAL, ředitel, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
 • » Plukovník gšt. Radek HARATEK, velitel, Velitelství kybernetických sil a informačních operací
 • » Tomáš HEBELKA, generální ředitel, Státní tiskárna cenin, státní podnik
 • » Olga HÖLZLOVÁ, ředitelka, Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
 • » Jiří HYNEK, prezident, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR
 • » Jiří KAUCKÝ, předseda, Úřad pro ochranu osobních údajů
 • » Lukáš KINTR, ředitel, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
 • » Brigádní generál Michal KOUDELKA, ředitel, Bezpečnostní informační služba
 • » Brigádní generálka prof. Zuzana KROČOVÁ, rektorka, Univerzita obrany
 • » Ondřej NEKOVÁŘ, ředitel úseku kybernetické bezpečnosti, Státní pokladna Centrum sdílených služeb
 • » Prof. Vojtěch PETRÁČEK, rektor, České vysoké učení technické v Praze
 • » Vít RAKUŠAN, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra, Ministerstvo vnitra
 • » Generál poručík Karel ŘEHKA, náčelník Generálního štábu Armády České republiy
 • » Radko SÁBLÍK, ředitel, SSPŠ - Smíchovská střední průmyslová škola Praha
 • » Prof. Václav SNÁŠEL, rektor, VŠB - Technická univerzita Ostrava Ostrava
 • » Doc. Vojtěch STEHEL, rektor, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
 • » Arnošt ŠTĚPÁNEK, náměstek hejtmana, Královéhradecký kraj
 • » Doc. Michal VARADY, děkan, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • » Zdeněk ZAJÍČEK, prezident, ICT UNIE z.s.

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (EU ECSM)

Soutěž je organizována jako jedna z aktivit Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti v České republice.

ecsm
enisa

Kraje podporující Národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti

 • Jihočeský kraj
  Královéhradecký Kraj

Další partneři

 • Soutěž podporují i další odborní a mediální partneři.

 

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 1.7.2023

Hashtagy

#kybersoutez
#budkyber