ECSC 2021 - European Cyber Security Challenge

Co je ECSC?

ECSC (European Cyber Security Challenge) je evropské finále národních soutěží zaměřené na etický hacking. Cílem ECSC je vyhledávání mladých talentů pro oblast kybernetické bezpečnosti v rámci celé Evropy a také zvyšování povědomí o významu kybernetické bezpečnosti ve veřejném prostoru. Špičkové evropské týmy mladých talentů ve věku 15 - 25 let poměřují své síly v penetračních testech, kryptografii, reverzním inženýrství, forenzní analýze a dalších náročných disciplínách.

ECSC je pořádána od roku 2014 každoročně některou z členských zemí EU pod záštitou Evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost (ENISA).

ecsc2021

ECSC 2021

Ve dnech 28. září až 1. října 2021 se ECSC uskuteční v Praze a pořádá jej Česká pobočka AFCEA, v rámci aktivit evropského měsíce kybernetické bezpečnosti (ECSM). Hlavním odborným garantem soutěže je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Soutěž podporují i další státní a akademické instituce, neziskové organizace a zástupci privátního sektoru.

Konference "Má mozek ještě šanci?"

Dne 30. září 2021 se uskuteční doprovodná konference, která propojuje téma umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti. Zaměřuje se na bezpečnostní rizika spojená masovým nasazením umělé inteligence v průmyslu, dopravě i v podnikání a to, jak se na tato rizika připravit. Na konferenci budou prezentovány eseje etických hackerů z ECSC na téma využití umělé inteligence v rámci kybernetických útoků a v kybernetické obraně.
SI-C
Více informací o konferenci je k dispozici zde.

Partneři

Generálním partnerem je společnost Palo Alto Networks. Technickou Infrastrukturu celé soutěže zajišťuje Technický garant ECSC 2021, společnost ALEF NULA, CISCO partner.

paloalto
alef_cisco
cez
gordic
corpus
icz
spcss

Web ECSC 2021

Více informací o evropské finále ECSC 2021 v Praze zde.

Aktualizováno dne: 18.8.2021

Hashtagy

#kybersoutez
#budkyber