Doprovodné aktvity

V rámci jednotlivých ročníku soutěže je organizována řada doprovodných aktivit, které mají za cíl zvýšit povědomí o kybernetické bezpečnosti mezi studenty a jejich pedagogy a zároveň je propojit s komunitou odborníků na kybernetickou bezpečnost a obranu ze státních, neziskových a akademických institucí.

Mezi tyto aktivity patří zejména:

» Odborná setkání se studenty a středoškolskými pedagogy.

» Odborné exkurze pro finalisty soutěže a jejich pedagogický doprovod;

» CYBERTLON - kombinace fyzické aktivity a řešení úlohy z oblasti kryptoanalýzy;

» CYBER COVID ESEJ - letní soutěž zaměřená na napsání esejí z oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany;

» KYBER RIKANKY - letní soutěž zaměřená na tvorbu básniček a říkanek pro kybernetickou výchovu dětí od 4 let;

» KYBERPOHÁDKY - projekt zaměřený na děti ve věku 5 - 9 let;

» Dětský den v Lešanech;

» Elektronické vzdělávací programy. Více též zde.

» Letní odborné soustředění;

» Letní tematická škola ČVUT;

» Tým building aktivity;

» Vytvoření podpůrných výukových materiálů pro oblast kybernetické bezpečnosti.

Odborná setkání se studenty a středoškolskými pedagogy

Organizátoři soutěže pravidelně navštěvují střední školy, které do soutěže vyšlou alespoň padesát studentů anebo ty školy, ze kterých se studenti umístili na prvních místech v prvních dvou kolech soutěže. V rámci těchto návštěv probíhají diskuse a přednášky na téma kybernetické bezpečnosti, kybernetické obrany, kybernetické prevence či bezpečnosti informačních a komunikačních technologií.

Foto

V průběhu pěti ročníků soutěže (2016 - 2021) se uskutečnilo více než 400 odborných přednášek pro téměř 30.000 studentů a přibližně 1.000 pedagogů. Tato aktivita se setkává s velkým ohlasem.

Od roku 2020 jsou tato setkání organizována i virtuálně. V roce 2020 se uskutečnilo 13 a v roce 2021 8 akcí, kterých se zúčastnilo téměř 7.000 studentů a 300 pedagogů z více než 50 základních a středních škol. Záznamy vybraných online setkání zde.

Odborné exkurze pro finalisty a středoškolské pedagogy

V průběhu konání finálového klání připravují organizátoři soutěže ve spolupráci s Univerzitou obrany, Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým v Brně odborný doprovodný program nejen pro všechny finalisty, ale i jejich pedagogický doprovod popř. rodiče. V rámci jednodenních exkurzí se účastníci mohou seznámit s aktuálními trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany, technologickými novinkami, odborníky na kybernetickou bezpečnost a IT, jakož i s možnostmi studia na brněnských univerzitách.

V období let 2017 - 2021 se exkurzí již zúčastnilo 150 osob z 27 středních škol z celé České republiky.

Obdobná aktivita probíhá pravidelně i v Praze ve spolupráci se státními organizacemi a státními podníky (NAKIT, SPCSS). V období let 2018 - 2021 se exkurzí zúčastnilo více než 100 osob z 21 středních škol.

Elektronické vzdělávací programy

V průběhu prvního ročníku soutěže umožnila společnost CISCO Systems všem studentům a jejich pedagogům (celkem téměř 800 osob) volný přístup k několika elektronickým vzdělávacím programům poskytovaných v rámci CISCO Networking Academy. Každý ze zúčastněných měl možnost absolvovat tři kurzy: Cybersecurity Essentials, IoT Security a Introduction to Linux Security.

Cybertlon - kombinace fyzické aktivity a řešení úlohy z oblasti kryptoanalýzy

Česká pobočka AFCEA, zástupci pracovní skupiny kybernetická bezpečnost a soutěžního výboru se aktivně zapojují do akce Den Armády.

Cybertlon je aktivitou, ve které si každý soutěžící můžel vyzkoušet svoje kryptoanalytické (dešifrovací) schopnosti ve spojitosti se svými fyzickými schopnostmi a schopnostmi spolupráce v týmu.

První oficiální akce se uskutečnila dne 15. května 2019 v obchodním domě Flóra v Praze. Do soutěže se aktivně zapojilo více než 15.000 dětí a mládežníků ve věku od 7 let.

Akce se je organizovaná pravidelně minimálně 3x ročně v různých lokalitách.

Letní odborné soustředění

Pro nejúspěšnější finalisty organizátoři ve spolupráci s CSIRT týmem Masarykovy univerzity v Brně připravují letní soustředění v Kybernetickém polygonu (KYPO). Součástí soustředění je především seznámení s reálnými bezpečnostními scénáři, moderními informačními technologiemi a s nejlepšími odborníky na kybernetickou bezpečnost.

KYPO

Účelem tohoto soustředění je i výběr nových členů národního týmu. Národní tým reprezentuje Českou republiku každý rok na European Cyber Security Challenge.

Od roku 2018 se do letního soutředění pravidelně zapojují i zástupci Univerzity obrany a od roku 2020 i zástupci Velitelství kybernetický sil a informačních operací.

Letní tematická škola ČVUT

Od roku 2017 se na Elektronické fakultě ČVUT v Praze pravidelně konání pětidenní Letní tematická škola. Letní školy se již zúčastnilo více než 100 studentů.

Foto

V rámci programu letní školy řeší její účastníci praktická témata, se kterými se mohou setkat buď při ochraně vlastního digitálního soukromí, nebo v profesní praxi.

Součástí jsou rovněž aktivity s partnery a exkurze reálných bezpečnostních provozů. V minulých letech studenti například navštívili bezpečnostní operační středisko (SOC) společnosti Škoda Auto, kde se seznámili s jeho činností a důležitostí pro provoz jedné z největších firem v České republice. Dále navštívili kybernetickou arénu společnosti CyberGym Europe v Řitce u Prahy a setkali se s bezpečnostními a IT odborníky ze společností TrendMicro, S&T, Corpus Solutions a Alef Nula.

Od roku 2018 se do letní tematické školy pravidelně zapojují zástupci Ministerstva obrany ČR, Bezpečnostní informační služby a NAKIT s.p.

Tým building aktivity

Od roku 2018 organizujeme tým buildingové aktivity pro národní kybernetický tým (@CzechCyberTeam) a pozvané studenty (zpravidla finality). Cílem těchto aktivit je především zaměření na týmovou spolupráci, leadership a odolnost (práci po stresem). Součástí je i praktické řešení bezpečnostních scénářů. Na organizaci se podílí odborníci Bezpečnostní informační služby, Policejní akademie ČR v Praze a Univerzity obrany.

Foto

Vytvoření podpůrných výukových materiálů pro oblast kybernetické bezpečnosti

Soutěžní výbor ve spolupráci s odbornými garanty pravidelně vytváří a zajišťuje celou řadu podpůrných výukových materiálů pro oblast kybernetické bezpečnost a kybernetické výchovyi, jako jsou prezentace, odborné publikace a metodiky. Tyto materiály jsou předány zástupcům navštívených škol a v elektronické podobě zveřejněny na webu soutěže.

Seznam podpůrných výukových materiálů

» Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti, ISBN 978-80-7251-436-6, Jirásek, Novák, Požár, Praha 2015;

» Základy kybernetické bezpečnosti, Power Point prezentace, Jirásek a kol., Praha 2016;

» Vybrané otázky z oblasti kybernetické bezpečnosti, Word dokument, Jirásek a kol., Praha 2017;

» Odborná literatura od CZ.NIC, https://knihy.nic.cz/;

» Záznamy z odborných webinářů a přednášek Soutěžního výbrou a partnerů.

» Ukázkové úlohy pro 2. kolo a finále

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 1.9.2023

Hashtagy

#kybersoutez
#budkyber