Doprovodné aktvity

V rámci jednotluvých ročníku soutěže byla zorganizována řada doprovodných aktivit, které měly za cíl zvýšit povědomí o kybernetické bezpečnosti mezi středoškolskými studenty a jejich pedagogy a zároveň je propojit s komunitou odborníků na kybernetickou bezpečnost a obranu ze státních, neziskových a akademických institucí.

Mezi tyto aktivity patřily zejména:

» Odborná setkání se studenty a středoškolskými pedagogy;

» Odborné exkurze pro finalisty soutěže a jejich pedagogický doprovod;

» Cybertlon - kombinace fyzické aktivity a řešení úlohy z oblasti kryptoanalýzy;

» Dětský den v Lešanech;

» Elektronické vzdělávací programy;

» Letní odborné soustředění na KYPO (Masarykova univerzita v Brně);

» Letní tematická škola na ČVUT;

» Tým building za podpory Bezpečnostní informační služby, Policejní akademie ČR v Praze a Univerzity obrany;

» Vytvoření podpůrných výukových materiálů pro oblast kybernetické bezpečnosti.

Úspěšní studenti a jejich učitelé rovněž obdrželi nabídku na absolvování odborných vzdělávacích kurzů v oblasti kybernetické bezpečnosti od partnerů soutěže.

Odborná setkání se studenty a středoškolskými pedagogy

Organizátoři soutěže se rozhodli osobně navštívit střední školy, které do soutěže vyslali alespoň dvacet (ve druhém ročníku padesát) studentů anebo ty školy, kde se studenti umístili na prvních místech v prvních dvou kolech soutěže. V rámci těchto návštěv absolvovali zástupci Soutěžního výboru se studenty a pedagogickými pracovníky přednášky nebo interaktivní diskuse na téma kybernetické bezpečnosti, kybernetické šikany či bezpečnosti informačních a komunikačních technologií.

Foto

V průběhu prvního a druhé ročníku soutěže se uskutečnilo více než 100 odborných přednášek pro téměř 9.000 studentů a přibližně 400 pedagogů. Tato aktivita se setkala s velkým ohlasem a celá řada škol požádala o další osvětové a odborné přednášky v oblasti kybernetické bezpečnosti mimo rámec soutěže.

Odborné exkurze pro finalisty a středoškolské pedagogy

V průběhu konání finálového klání připravili organizátoři soutěže ve spolupráci s Univerzitou obrany, Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým v Brně odborný doprovodný program nejen pro všechny finalisty, ale i jejich pedagogický doprovod popř. rodiče. V rámci jednodenní exkurze se účastníci mohli seznámit s aktuálními trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany, technologickými novinkami, odborníky na kybernetickou bezpečnost a IT, jakož i s možnostmi studia na brněnských univerzitách.

Exkurze se zúčastnilo 50 osob ze 17 středních škol z celé ČR.

Elektronické vzdělávací programy

V průběhu prvního ročníku soutěže umožnila společnost CISCO Systems všem studentům a jejich pedagogům (celkem téměř 800 osob) volný přístup k několika elektronickým vzdělávacím programům poskytovaných v rámci CISCO Networking Academy. Každý ze zúčastněných měl možnost absolvovat tři kurzy: Cybersecurity Essentials, IoT Security a Introduction to Linux Security.

Cybertlon - kombinace fyzické aktivity a řešení úlohy z oblasti kryptoanalýzy

Česká pobočka AFCEA, zástupci pracovní skupiny kybernetická bezpečnost a soutěžního výboru Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti se aktivně zapojili do akce Den Armády.

Cybertlon je aktivitou, ve které si každý soutěžící můžel vyzkoušet svoje kryptoanalytické (dešifrovací) schopnosti ve spojitosti se svými fyzickými schopnostmi a schopnostmi spolupráce v týmu.

První oficiální akce se uskutečnila dne 15. května 2019 v obchodním domě Flóra v Praze.

Letní odborné soustředění na KYPO

Pro nejúspěšnější finalisty organizátoři ve spolupráci s CSIRT týmem Masarykovy univerzity v Brně připravili letní soustředění v Kybernetickém polygonu (KYPO). Součástí soustředění bylo především seznámení s reálnými bezpečnostními scénáři, moderními informačními technologiemi a s nejlepšími odborníky na kybernetickou bezpečnost.

KYPO

Účelem tohoto soustředění bylo vytvoření základu národního týmu, který bude Českou republiku reprezentovat na European Cyber Security Challenge v španělské Malaze na podzim 2017. Soutěžní tým byl složen ze tří nejúspěšnějších finalistů národní soutěže, čtyř studentů vybraných z dalších devíti finalistů na tomto soustředění a tří vysokoškolských studentů zastupujících Masarykovu univerzitu a ČVUT. Soustředění se mimo studentů zúčastnil i jeden středoškolský pedagog.

Obdobná aktivita proběhla i v létě 2018.

Letní tematická škola ČVUT

Na přelomu měsíců července a srpna 2017 se na Elektronické fakultě ČVUT v Praze uskutečnila pětidenní Letní škola. Účast byla nabídnuta všem finalistům. Letní školy se zúčastnilo 15 studentů z 10 středních škol z celé ČR.

Foto

V rámci programu letní školy řešili její účastníci každý den praktická témata, se kterými se mohou setkat buď při ochraně vlastního digitálního soukromí, nebo v profesní praxi. Dopolední část byla věnována teoretické přípravě, odpolední pak praktickému procvičování. Součástí letní školy bylo i několik exkurzí. Studenti navštívili bezpečnostní operační středisko (SOC) společnosti Škoda Auto, kde se seznámili s jeho činností a důležitostí pro provoz jedné z největších firem v České republice. Dále navštívili kybernetickou arénu společnosti CyberGym Europe v Řitce u Prahy a setkali se s bezpečnostními a IT odborníky ze společností TrendMicro, S&T, Corpus Solutions a Alef Nula.

Obdobná aktivita proběhla i v létě 2018.

Vytvoření podpůrných výukových materiálů pro oblast kybernetické bezpečnosti

Soutěžní výbor ve spolupráci s odbornými garanty vytvořil a zajistil celou řadu podpůrných výukových materiálů pro oblast kybernetické bezpečnosti, jako jsou prezentace a odborné publikace. Tyto materiály byly předány zástupcům navštívených škol a v elektronické podobě zveřejněny na webu soutěže.

Seznam podpůrných výukových materiálů:

» Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti, ISBN 978-80-7251-436-6, Jirásek, Novák, Požár, Praha 2015;

» Základy kybernetické bezpečnosti, Power Point prezentace, Jirásek a kol., Praha 2016;

» Vybrané otázky z oblasti kybernetické bezpečnosti, Word dokument, Jirásek a kol., Praha 2017;

» Odborná literatura od CZ.NIC, https://knihy.nic.cz/.

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 11.7.2019

Hashtagy

#kybersoutez
#budkyber