Učitelská konference na národním finále soutěže kybernetické bezpečnosti

Organizátor si vyhrazuje právo program akce změnit, obsah jednotlivých částí programu upravit nebo celou akci zrušit.

 

Anotace připravených příspěvků

Nina Adamcová z oddělení vzdělávání NÚKIB - Základy kybernetické bezpečnosti ve výuce na ZŠ a SŠ
Příspěvek se bude věnovat tipům, jakým způsobem zařadit základy kybernetické bezpečnosti, osvětu a bezpečí v digitálním prostředí do výuky na základních a středních školách. Kromě doporučení na jednotlivá témata budou zmíněny i konkrétní materiály z tvorby NÚKIB a partnerů, které mohou při výuce učitelé využívat.

Eliška Bartůšková (GORDIC) - Proč je vzdělávání v kybernetické bezpečnosti důležité
Prezentace se zaměřuje na výzvy současné digitální doby a zdůrazňuje nutnost vzdělávání žáků v oblasti bezpečného chování online. Praktické dovednosti v kybernetické bezpečnosti jsou klíčové nejen pro prevenci kybernetických hrozeb, ale i otázka uplatnění studentů v dnešní digitální době.

David Roháček (GORDIC) - Elektronická spisová služba GINIS - budoucnost školní správy dokumentů
1. 1. 2026 zákonná povinnost pro školy vést spisovou službu pouze v elektronické podobě. Spisová služba GINIS je šitá na míru školským zařízením hledajícím moderní řešení, které jim umožní spravovat své dokumenty v jednoduchém a uživatelsky přívětivém prostředí. K provozu této webové aplikace potřebujete pouze internetový prohlížeč. Balíček produktů GINIS SSD v edici Education, v kombinaci se školskými systémy a aplikacemi Microsoft 365, pokrývá všechny základní činnosti školy. Prostředí Microsoft Azure přináší uživateli navíc vyšší dostupnost a bezpečnost

Michal Zedníček (ALEF NULA) - CyberSecurity učitel dneška –  co má znát a co má mít?
Představíme výukový program CyberSecurity na 2 vyučovací ročníky a řekneme Vám, jak ho mohou učitelé převzít díky DVPP. Dále Vám ukážeme, jak může vypadat moderní výukový nástroj na výuku sítí.

Anna Stočesová Martinková (MŠMT) - Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace v souvislosti s kyberprevencí a kyberbezpečností

Nárůst pořizování digitálních technologií do škol vyžaduje věnovat pozornost kybernetické bezpečnosti a kyberprevence. V roce 2022 MŠMT vydalo tzv. Standard konektivity škol a v tomto roce doplnilo tento dokument o další významné metodické materiály: Průvodce ke Standardu konektivity škol; Prokázání a kontrola naplnění Standardu konektivity škol; Bezpečná digitální infrastruktura školy. Tyto metodické materiály včetně edukačních videí Bezpečná školní ICT infrastruktura byla prezentována a publikována na edu.cz/digitalizujeme, a to v souvislosti s Národním plánem obnovy, který MŠMT realizuje v souvislosti s implementací komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Jedná se zejména o plnění dvou účelů inovací, které souvisejí s revizí Rámcového vzdělávacího programu, tzn. novým obsahem výuky předmětu Informatika a s novou klíčovou digitální kompetencí, která se zaměřuje na rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence žáka. Tím prvním účelem je vybavit žáka pokročilými digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí a tím druhým je prevence digitální propasti žáků, aby žádný nebyl vyloučen při využívání digitálních technologií v běžné výuce nebo při výuce distančním způsobem. Kromě finanční podpory školám z Národního plánu obnovy v průběhu let 2020–2024 poskytuje MŠMT také metodickou podporu, a to především prostřednictvím Národního pedagogického institutu ČR v realizovaném projektu NPO 3.1 DIGI z Národního plánu obnovy. V rámci tohoto projektu NPO 3.1 DIGI realizuje NPI ČR pro učitele řadu vzdělávacích aktivit a IT guru pomáhají školám např. zorientovat se v plnění Standardu konektivity škol v bezpečné školní infrastruktuře, kterou napasují na realizaci inovací ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy.

Adéla Lábusová, Pavel Matějíček (Spajk.cz), Petr Naske - Průvodci a lektoři digitalizace pro školy od A do Z (NPI ČR)
Lektor do sborovny, krajský ICT metodik, KYBcast, IT guru, IT audit, DIGIplovárna, DIGIroadshow, DIGIkoalice, digitální propast, Národní plán obnovy - to jsou klíčová slova, které potkáváte již 2 roky ze strany MŠMT a NPI ČR v kontextu rozvoje vaší školy v digitalizaci. V krátkém vstupu Vám budou představeny novinky z podpory škol, učitelů a zřizovatelů v digitalizaci z NPI ČR. Po celý den se také na finále kybersouteze můžete zastavit na stánku NPI ČR, kde si můžete dojednat termín pro školení Vaší sborovny, konzultaci s metodiky NPI a nebo IT audit ZDARMA odvozený od nároků standardu konektivity školy, který  známe z dotačních titulů IROPU. V rámci slotu Vám také budou představeni partneři pro odborné aktivity NPI ČR. S neziskovou organizací Jules a Jim vám ukážeme zdarma online kurz Labyrint sítě a rád srdce, který zdarma provází rodiče i učitele světem digitálního wellbeingu. S Pavlem Matějíčkem (SPAJK.CZ) Vám představíme podcast KYBcast, který u svých dílů také nabízí zdroje a odkazy z rozhovorů Václava Maněny  a SPAJKa.

Pavlína Havelková, vedoucí odboru kompetenčního centra KB SPCSS - Role v oblasti kybernetické bezpečnosti
Přednáška o rolích v kybernetické bezpečnosti nebude tradičně zmiňovat jen útočníky a obránce. Zjistíte, proč je práce v kybernetické bezpečnosti tak klíčová a jak získat praktické znalosti a zkušenosti již během studia na střední škole. Zaměříme se na klíčové znalosti a dovednosti pro jednotlivé pozice a přineseme tipy pro rozvoj osobnosti pro úspěšnou kariéru v rychle rostoucím a důležitém oboru, jakou kybernetická bezpečnost bezpochyby je.

David Broniek, Kateřina Musiol (MV ČR) - Kybernetická bezpečnost v praxi Ministerstva vnitra
Úvodem představíme úlohu Ministerstva vnitra a oddělení kybernetické bezpečnosti při zajišťování kybernetické bezpečnosti České republiky. V další části prezentace se zaměříme na konkrétní hrozby, se kterými se nejčastěji potýkáme a jak na ně reagujeme. Uvedeme příklady několika řešených kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů, na statistikách Dohledového centra eGovernmentu si ukážeme aktuální vývoj a počty zaznamenaných kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů za poslední roky.

Petra Kudrna Sobková - Nový kurz Generace AI pro žáky 8. a 9. ročníků
V rámci příspěvku představím nový kurz Generace AI pro žáky 8. a 9. ročníků, kde influenceři jako Natyla, Lukefry nebo Sváťa Barek a specialisté na AI a digitální technologie mezi kterými nechybí Tomáš Mikolov, Michal Pěchouček nebo Jan Romportl pomocí videí a nejrůznějších interaktivních prvků představují příležitosti i rizika spojená s umělou inteligencí. Představím také možnosti jak hravou formou žákům podat témata kybernetické bezpečnosti. Chybět nebude ani nabídka vzdělávání pro učitele.

Radko Sáblík (Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium) - Vrstevnické a absolventské učení jako základ úspěchu
Obor Kybernetické bezpečnosti na naší škole založili dva naši absolventi ve věku 19 let. Bez pomoci kohokoli dalšího u nás vybudovali tento obor, a navíc předávají své zkušenosti dalším školám, včetně jejich projektu Haxagon. Nyní již jsou „veteráni“ s šestiletou praxí. Učí už i jejich vlastní absolventi. Na naší škole nikdy neučil kybernetickou bezpečnost studenty nikdo jiný, než naši absolventi, anebo se studenti učí navzájem v rámci tvůrčí a samoučící se komunity, pomocí účasti na soutěžích, pomocí samostudia. A výsledky našich studentů v různých soutěžích ukazují, že je tento model velmi funkční.

Radim Navrátil (NGSS) – Kyberbezpečnost – trendy a novinky
Víte, co je Botnet, Malware, Spyware, Adware či Ransomware? Co ale třeba Vishing, BEC, Investment scams, Kidnapping scams či Catfishing? Téma kyberbezpečnost je rychle se rozvíjející oblast i ve školství. Vvždy kopírovala trendy a „požadavky“ trhu. V prezentaci Vám ukážeme, jak se vyvíjí a kam by mohla směřovat její odvrácená strana pomocí umělé inteligence. Víte, jak jsou daleko s umělou inteligencí vaši studenti?

 

foto

 

  Generální a hlavní partneři národního finále

  corpus
  VSTE
  Jihočeský kraj
  JHK
  npi

seyfor

livesport

 

Soutěž je organizována jako jedna z aktivit Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti v České republice.

ecsm
enisa

Národní finále je organizována za podpory Středočeského kraje

Partneři soutěže a národního finále

 • Soutěž podporují i další odborní a mediální partneři.

 

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 19.4.2024

Hashtagy

#kybersoutez
#budkyber