ECSC 2022 - European Cyber Security Challenge

Co je ECSC?

ECSC (European Cyber Security Challenge) je evropské finále národních soutěží zaměřené na etický hacking. Cílem ECSC je vyhledávání mladých talentů pro oblast kybernetické bezpečnosti v rámci celé Evropy a také zvyšování povědomí o významu kybernetické bezpečnosti ve veřejném prostoru. Špičkové evropské týmy mladých talentů ve věku 15 - 25 let poměřují své síly v penetračních testech, kryptografii, reverzním inženýrství, forenzní analýze a dalších náročných disciplínách.

ECSC je pořádána od roku 2014 každoročně některou z členských zemí EU pod záštitou Evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost (ENISA).

logoA logo2

 

ECSC 2022

Ve dnech 13. až 17. září 2022 se ECSC uskuteční ve Vídní a pořádá jej CyberSecurity Austria, v rámci aktivit evropského měsíce kybernetické bezpečnosti (ECSM). Hlavním odborným garantem je evropská agentura pro kybernetickou bezpečnost ENISA. Více informací zde.

enisa
ecms

Partneři

Hlavním partnerem národního týmu je Skupina ČEZ. Partnery národního týmu jsou generální partneři soutěže: Corpus Solutions a.s. a Gordic a.s. a hlavní odborní garanti soutěže: Česká pobočka AFCEA, Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

cez
corpus
gordic
afcea
afcea
nukib

Národní tým České republiky

Národní tým České republiky bude tvořit deset členů a doprovod. Členové týmu budou vybráni v rámci letní školy Kybernetické bezpečnosti, kterou pořádá Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. v průběhu léta 2022 v Praze a v Brně ve spolupráci s ČVUT, Masarykovou univerzitou v Brně, Univerzitou obrany a partnery.

Více informací k národnímu týmu budou zveřejněný později.

Dresy národního týmu

tricko1
tricko2

Web ECSC 2022

Více informací o evropské finále ECSC 2022 ve Vídni zde.

Aktualizováno dne: 22.6.2022

Hashtagy

#kybersoutez
#budkyber