Doprovodné aktvity

V rámci prvního ročníku soutěže byla zorganizována řada doprovodných aktivit, které měly za cíl zvýšit povědomí o kybernetické bezpečnosti mezi středoškolskými studenty a jejich pedagogy a zároveň je propojit s komunitou odborníků na kybernetickou bezpečnost a obranu ze státních, neziskových a akademických institucí.

Mezi tyto aktivity patřily zejména:

» Odborná setkání se studenty a středoškolskými pedagogy;

» Odborné exkurze pro finalisty soutěže a jejich pedagogický doprovod;

» Elektronické vzdělávací programy;

» Letní odborné soustředění na KYPO;

» Letní tematická škola na ČVUT;

» Vytvoření podpůrných výukových materiálů pro oblast kybernetické bezpečnosti.

Úspěšní studenti a jejich učitelé rovněž obdrželi nabídku na absolvování odborných vzdělávacích kurzů v oblasti kybernetické bezpečnosti od partnerů soutěže.

Odborná setkání se studenty a středoškolskými pedagogy

Organizátoři soutěže se rozhodli osobně navštívit střední školy, které do soutěže vyslali alespoň dvacet studentů anebo ty školy, kde se studenti umístili na prvních místech v prvních dvou kolech soutěže. V rámci těchto návštěv absolvovali zástupci Soutěžního výboru se studenty a pedagogickými pracovníky přednášky nebo interaktivní diskuse na téma kybernetické bezpečnosti, kybernetické šikany či bezpečnosti informačních a komunikačních technologií.

Foto

V průběhu prvního ročníku soutěže se uskutečnilo 63 odborných přednášek pro téměř 2.500 studentů a přibližně 150 pedagogů. Tato aktivita se setkala s velkým ohlasem a celá řada škol požádala o další osvětové a odborné přednášky v oblasti kybernetické bezpečnosti mimo rámec soutěže.

Odborné exkurze pro finalisty a středoškolské pedagogy

V průběhu konání finálového klání připravili organizátoři soutěže ve spolupráci s Univerzitou obrany, Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým v Brně odborný doprovodný program nejen pro všechny finalisty, ale i jejich pedagogický doprovod popř. rodiče. V rámci jednodenní exkurze se účastníci mohli seznámit s aktuálními trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany, technologickými novinkami, odborníky na kybernetickou bezpečnost a IT, jakož i s možnostmi studia na brněnských univerzitách.

Exkurze se zúčastnilo 50 osob ze 17 středních škol z celé ČR.

Elektronické vzdělávací programy

Po dohodě s organizátory umožnila společnost CISCO Systems všem studentům a jejich pedagogům (celkem téměř 800 osob) volný přístup k několika elektronickým vzdělávacím programům poskytovaných v rámci CISCO Networking Academy. Každý ze zúčastněných měl možnost absolvovat tři kurzy: Cybersecurity Essentials, IoT Security a Introduction to Linux Security.

Všichni finalisté, kteří úspěšně ukončili kurz Cybersecurity Essentials obdrželi bonusové body v rámci svého individuálního hodnocení. Kupodivu tuto nabídku před finále využila jen velmi malá část soutěžících (ke dni 31. května 2017 pouze 14 studentů a 3 učitelé).

Letní odborné soustředění na KYPO

Pro nejúspěšnější finalisty organizátoři ve spolupráci s CSIRT týmem Masarykovy univerzity v Brně připravili letní soustředění v Kybernetickém polygonu (KYPO). Součástí soustředění bylo především seznámení s reálnými bezpečnostními scénáři, moderními informačními technologiemi a s nejlepšími odborníky na kybernetickou bezpečnost.

KYPO

Účelem tohoto soustředění bylo vytvoření základu národního týmu, který bude Českou republiku reprezentovat na European Cyber Challenge v španělské Malaze na podzim 2017. Soutěžní tým byl složen ze tří nejúspěšnějších finalistů národní soutěže, čtyř studentů vybraných z dalších devíti finalistů na tomto soustředění a tří vysokoškolských studentů zastupujících Masarykovu univerzitu a ČVUT. Soustředění se mimo studentů zúčastnil i jeden středoškolský pedagog.

Letní tematická škola ČVUT

Na přelomu měsíců července a srpna 2017 se na Elektronické fakultě ČVUT v Praze uskutečnila pětidenní Letní škola. Účast byla nabídnuta všem finalistům. Letní školy se zúčastnilo 15 studentů z 10 středních škol z celé ČR.

Foto

V rámci programu letní školy řešili její účastníci každý den praktická témata, se kterými se mohou setkat buď při ochraně vlastního digitálního soukromí, nebo v profesní praxi. Dopolední část byla věnována teoretické přípravě, odpolední pak praktickému procvičování. Součástí letní školy bylo i několik exkurzí. Studenti navštívili bezpečnostní operační středisko (SOC) společnosti Škoda Auto, kde se seznámili s jeho činností a důležitostí pro provoz jedné z největších firem v České republice. Dále navštívili kybernetickou arénu společnosti CyberGym Europe v Řitce u Prahy a setkali se s bezpečnostními a IT odborníky ze společností TrendMicro, S&T, Corpus Solutions a Alef Nula.

Vytvoření podpůrných výukových materiálů pro oblast kybernetické bezpečnosti

Soutěžní výbor ve spolupráci s odbornými garanty vytvořil a zajistil celou řadu podpůrných výukových materiálů pro oblast kybernetické bezpečnosti, jako jsou prezentace a odborné publikace. Tyto materiály byly předány zástupcům navštívených škol a v elektronické podobě zveřejněny na webu soutěže.

Seznam podpůrných výukových materiálů:

» Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti, ISBN 978-80-7251-436-6, Jirásek, Novák, Požár, Praha 2015;

» Základy kybernetické bezpečnosti, Power Point prezentace, Jirásek a kol., Praha 2016;

» Vybrané otázky z oblasti kybernetické bezpečnosti, Word dokument, Jirásek a kol., Praha 2017;

» Odborná literatura od CZ.NIC, https://knihy.nic.cz/.

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 4.10.2017

Kontakt

E-mail:cyber@cybersecurity.cz

Sdílej...

Hashtagy

#kybersoutez
#budkyber