Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti

 • První ročník soutěže byl rozdělen do tří kol:
 • » První „OSVĚTOVÉ“ kolo proběhlo elektronicky od 28. 11. do 15. 12. 2016.
 • » Druhé „VÝBĚROVÉ“ kolo proběhlo elektronicky v březnu 2017.
 • » Třetí „FINÁLOVÉ“ kolo proběhne presenčně dne 1. června 2017 v rámci veletrhu IDET 2017.
 • Soutěže se mohli zúčastnit studenti ve věku 15 - 18 let studující na střední škole v České republice, a to bez ohledu na zaměření školy a na skutečnost, zda se jedná o studijní obory zakončené maturitou, či nikoliv (více v pravidlech soutěže).

  První a druhé kolo soutěže

 • Prvního kola soutěže se zúčastnilo téměř 1.100 osob ze 162 různých středních škol, z toho téměř 600 studentů středních škol se kvalifikovalo do druhého kola.
 • Druhého kola se aktivně zúčastnilo 286 studentů, přičemž 74 studentů prokázalo dobré znalosti.

  Finále soutěže

 • Do finále soutěže, které se uskuteční 1. června 2017 v Brně v rámci mezinárodního veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET 2017 postupuje 30 studentů ze 17ti různých středních škol.

 

Více informací o soutěži zde >

Změna údajů vyhrazena. * = Více v soutěžních pravidlech. Aktualizováno dne: 15.5.2017

Kontakt:

E-mail:cyber@cybersecurity.cz

Sdílej...

Hashtagy:

#kybersoutez
#budkyber